Persondatapolitik

Seden Borgerforening er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Seden Borgerforening, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Seden Borgerforening behandling af dine personoplysninger. Seden Borgerforening behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Seden Borgerforening dine personoplysninger.

Seden Borgerforening indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du indmelder dig som medlem af Seden Borgerforening, eller udøver medlemsaktiviteter.
 2. Når du tilmelder dig som medlem af Seden Borgerforening eller ønsker at gøre brug af Seden Borgerforening, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af, Seden Borgerforening samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer i Seden Borgerforening. I denne forbindelse indsamler Seden Borgerforening alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Seden Borgerforening.

 1. Hvornår videregiver Seden Borgerforening dine personoplysninger.

Seden Borgerforening kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 • leverandører Seden Borgerforening samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Seden Borgerforening for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Seden Borgerforening;
 • øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Seden Borgerforening, eller;
 • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Seden Borgerforening.

 1. Hvordan beskytter Seden Borgerforening dine personoplysninger.

Seden Borgerforening har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.  Seden Borgerforening sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Seden Borgerforening kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Seden Borgerforening s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 1. Hvilke rettigheder har du.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Seden Borgerforening behandler om dig, kan du rette henvendelse til sedenborgerforening@outlook.dk

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Seden Borgerforening behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Seden Borgerforening om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Seden Borgerforening er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Seden Borgerforening s indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Seden Borgerforening ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 1. Hvor længe opbevarer Seden Borgerforening dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse.

Hos Seden Borgerforening gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, såsom administration af dit medlemskab af Seden Borgerforening, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig,  Seden Borgerforening og databehandler  Seden Borgerforening af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

 1. Hvad sker der, når Seden Borgerforening ændre denne persondatapolitik.

Seden Borgerforening opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Seden Borgerforening løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Seden Borgerforening dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Seden Borgerforening på sedenborgerforening@outlook.dk

 1. Henvendelser og spørgsmål.

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:
Seden Borgerforening, sedenborgerforening@outlook.dk