Referat fra generalforsamlingen den 12. februar 2015

Herunder følger referat og formandens beretning fra generalforsamling i Seden Borgerforening 2015.

Der blev torsdag den 12. februar 2015, klokken 18 afholdt generalforsamling i Seden Borgerforening i City Bowling – præcis som sidste år. Også i år var fremmødet flot og det var en dejlig aften med spisning efter generalforsamlingen og til slut bowling.

Også i år var det Dennis Karlsen, der var dirigent til generalforsamlingen.

Formand, Susanne Arvad, kom med beretningen, hvor hun startede med at ønske alle et godt nytår med ønsket og håbet om en masse hyggelige og oplevelsesrige timer sammen i Borgerforeningen i 2015.

Generalforsamlingen lå i år igen i årets anden måned (februar) – præcis som tilfældet var sidste år. Dette giver lidt mere tid for bestyrelsen til årsregnskabet og øvrige forberedelser.

Igen i år har der været et øget antal af både medlemmer og annoncører. Vi skal dog i foreningen til at tænke på et generationsskifte, med det menes, at der skal sørges for tilgang af flere børnefamilier. Dette vil også give mere fokus på, hvad behov de kan have. Dog glemmer vi ikke alle I aktive medlemmer, som deltager i de nuværende arrangementer.

Et eksempel, som måske kan tiltrække de yngre, er julearrangementet ”Jul i Seden”, som blev til ved Mathilde Skov Hansen og Tina Thorsen. Et eksempel på, at den yngre generation støtter op om arrangementer, der henvender sig til dem var arrangementet ”Jul i Seden”. Der blev et rigtig godt arrangement med live musik, hestevogn, diverse boder og ”juletræs tænding” på torvet i Seden. Det har indtil videre været det eneste arrangement, men vi håber de også næste år følger op på dette.

Men det er ikke kun her det er godt den unge generation er synlig, det gælder også i bestyrelsens arbejde, hvor det er vigtigt der er afløsere klar. Dette kniber det desværre mere med. Foreningen er netop nu velfungerende både socialt (medlemmer) og økonomisk, dette håber vi selvfølgelig fortsætter fremadrettet og den ikke ender som mange andre små foreninger, der ikke overlever nutidens stress og jag.

Den yngre generation er selvfølgelig også velkommen til de arrangementer, der allerede nu er arrangeret.

Vi kan i øvrigt allerede nu oplyse, at juleturen endnu engang er en stor succes allerede her først på året. Det er skønt.

Bestyrelsen har det forgangne år afholdt 10 bestyrelsesmøder, samt et antal programmøder. En del af tiden går med at arrangere og planlægge turene, men mener I der er noget, som foreningen skal arbejde med at ændre eller forbedre i vores område – så giv endelig lyd fra jer. Vi kæmper blandt andet stadigvæk med, at få et skilt/navneplade eller lignende op ved træet i H.C. Andersen skoven, som Kronprins Frederik plantede ved dens åbning. Dette gjorde vi også sidste år, men Kommunen har vist sig ikke helt at være så hurtige på aftrækkeren og vi sender løbende rykkere til dem.

Borgerforeningen har ikke deltaget aktivt i ansøgningen om den nye fitnessbane mellem skoven bag Fjordholmen og minigolfbanen. Dog har vi skrevet under på, at vi godt kunne tænke os en fitnessbane i området. Ansøgningen er blevet til i samarbejde med FIF og Seden Skole. Denne fitnessbane indvies lørdag den 14. Februar 2015.

Sidste års arrangementer var en stor succes med god tilslutning ved de fleste. Teaterstykket ”Evig Ung” havde en god tilslutning og var et sjovt stykke.

Loppemarkedet i Fjordagerhallen søndag den 30. Marts 2014 havde også en kæmpe tilslutning, dette håber vi gentager sig til årets loppemarked i april måned.

Turen til Sylt den 26. April var en rigtig spændende tur, hvor vi var hele to busser af sted. Dagen efter Sylt-turen var der affaldsopsamling. Her var tilslutningen meget begrænset.

Den 19. juni havde vi en super hyggelig dag med minigolf og dejligt vejr.

Turen på væddeløbsbanen i september var også en succes, hvor vi fik spillet på heste og spist god mad.

Vanen tro var Tysklandsturen ved juletid en super succes.

Generalforsamlingen bød også på valg af bestyrelsesmedlemmer og Birthe Duvander, Thorkil Nielsen og Susanne havde alle valgt at genopstille, og det blev vedtaget, at de alle får to år ekstra i bestyrelsen. Mens Henning Johansen ikke ønskede genvalg. I stedet kom Kurt Larsen og John Crone Christensen i bestyrelsen.

Suppleanterne Laila Nielsen og Jørgen Kliessing ønskede begge genvalg, hvilket også var tilfældet med revisor og suppleant Alice Nielsen og Elin Nielsen.

Vi i bestyrelsen glæder os allerede til en masse gode oplevelser i 2015 og håber I også er tilfredse med programmet for i år og den flotte opbakning fortsætter.

Vi håber også, at I i 2015 husker at besøge hjemmesiden noget mere. Den findes på www.sedenborgerforening.dk.

Skriv en kommentar

Filed under Nyheder

Der er lukket for kommentarer.