Seden Borgerforening indkalder til ordinær generalforsamling

Generalforsamling 2016 i Seden Borgerforening

Generalforsamling 2016 i Seden Borgerforening

Seden Borgerforening inviterer nye som gamle (og kommende) medlemmer til ordinær generalforsamling.

Er du medlem af Seden Borgerforening eller tænkt dig at blive det, så inviteres du hermed til dette års generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 11. februar 2016 kl. 18.00 

Dagsordnen er som nedenstående:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af årskontigent. I 2014 blev det vedtaget med 100,- kroner pr. person gældende fra 2015 (kontigent kan betales på generalforsamlingen)
 5. Behandling af indkomne forslag (forslag indleveres til formanden senest 1. februar)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:

  1. Gerda Paludan (ønsker genvalg)
  2. John Crone Christensen (ønsker genvalg)
  3. Kurt Larsen (ønsker genvalg)
  4. Dorthe Birkeslund (ønsker genvalg)
 1. Valg af suppleanter
  1. Laila Nielsen (ønsker genvalg)
  2. Jørgen Kliessing (ønsker genvalg)
 1. Valg af revisor og suppleant
  1. Alice Nielsen (ønsker genvalg)
  2. Elin Nielsen (ønsker genvalg)
 1. Eventuelt
Bowling-hygge ved generalforsamling

Bowling-hygge ved generalforsamling 2015

Der vil efterfølgende være spisning fra klokken 19.00 for de, som ønsker at deltage i dette.

Menu: Steak af kalvefilet med tilbehør, til dessert fri isbar.

Efter spisning er der bowling (klokken 21.00-22.00)

Pris for hele arrangementet er 200 kroner per. person, der betales på dagen.

Ønsker man kun at deltage i spisning og ikke bowling, så er prisen 160 kroner.

Ønsker man ikke at deltage i spisning eller bowling er arrangementet GRATIS

Tid: Kl. 18.00 –
Dato: Torsdag den 11. februar 2016
Sted: Odense City Bowling, Rugårdsvej 46, 5000 Odense C
Pris: fra 0 kroner – 200 kroner

Tilmelding skal ske senest den 2. februar til Kurt Larsen på tlf. 40 14 84 23

Husk navn, adresse og Tur 1 ved betaling, så er det nemmere for os at registrerer indbetalingen korrekt.

Skriv en kommentar

Filed under Nyheder

Der er lukket for kommentarer.