Generalforsamling den 11. februar 2016

Herunder følger referat og formandens beretning fra generalforsamling i Seden Borgerforening 2016.

Der blev torsdag den 11. februar 2016, klokken 18 afholdt generalforsamling i Seden Borgerforening i City Bowling – præcis som sidste år. Også i år var fremmødet flot og det var en dejlig aften med spisning efter generalforsamlingen og til slut bowling. Traditionen tro.

Formand, Susanne Arvad, kom med årets beretning, samt startede med at ønske alle et godt nytår med ønsket og håbet om en masse hyggelige og oplevelsesrige timer sammen i Borgerforeningen i 2016.

Du kan læse beretningen herunder.

Kære alle fremmødte medlemmer.

Først vil vi i bestyrelsen ønske Jer alle et godt nytår og sige tak for 2015, som igen i år har været et godt år for Seden Borgerforening.

vi er i bestyrelsen mega stolte og glade over den store opbakning I som medlemmer yder.

Vi har haft et travlt år i bestyrelsen med mange bestyrelsesmøder, hvor vi i år har afholdt nogle ekstra i forhold til normalt i forbindelse med Mindelundsvej 88 (Kernehuset / Den Gamle Forskole), men det vender jeg tilbage til. Men vi har afholdt 10 planlagte bestyrelsesmøder og så nogle ekstra angående Mindelundsvej 88.

Vi har ligeledes delt flyers ud til 1.700 husstande for at gøre opmærksom på vores eksistens, hvilket allerede har givet nogle positive resultater – altså i form af flere nye medlemmer.

Vores arrangementer i 2015:

– Generalforsamlingen den 12. februar, hvor der var stort set samme antal fremmødte som i år. Og i 2016 er der 77 tilmeldte personer.

– Loppemarkedet den 19. april. Loppemarkedet er økonomisk det bedste arrangement, da vi ikke har nogen udgifter med dette og det er derfor kun bestyrelsen, som betaler med mandetimer (gratis). Dermed giver arrangementet et overskud på 8-9.000 kroner.

– Hvidsten Kro og Mønsted Kalkgruber den 30. maj. Det var en meget interessant tur, hvor vi med hjælp fra guiderne fik historien om de to attraktioner.

– Ditlevsdal Bison Farm den 18. juni. Det var en rigtig dejlig, men kold tur. Vi blev kørt i en åben vogn bag efter en traktor ud på marken for at se de kæmpe store dyr. Efterfølgende var vi tilbage i varmen og nød et måltid bestående af hakkebøf (af bison køb) med dejligt tilbehør.

– Jens Galschiøt den 17. september. Jens Galschiøt er en meget farverig person, der tegnede og fortalte fra vi kom til vi gik. De var ved at skabe en isbjørn i fuld størrelse, som skulle fragtes hele vejen til COP 21 i Paris, hvor den skal være symbol på den globale klimakatastrofe/forandring.

– Juletur / Schackenborg slotskro den 28. november. Vi har i mange år været på Agerskovkro, men sidste år blev det til et besøg på Schackenborg Kro – og det var så godt, at vi tager derned på juleturen i 2016 også.

Generelt har der været rigtig god tilslutningen til vores arrangementer i 2015.

Vi håber også, at turene i årets program vækker jeres interesse, så tilslutningen og opbakningen endnu engang bliver ligeså god i år.

Arrangementet “Jul i Seden” var atter en stor succes og vi i foreningen opfordrer også alle til at bakke op omkring arrangementet den første søndag i advent. Seden Borgerforening støtter lidt økonomisk og hjælper med praktiske ting, som blandt andet at få juletræet og sat det op.

Juletræsfesten i Hallen den 3. søndag i advent gik over al forventning. Vi måtte ud og købe ekstra godteposer og æbleskiver, men de ter jo kun et luksus problem. Datoen for arrangementet var ændret fra 27. december til at være 3. søndag i advent. Dette viste sig at være en god idé. Det er idrætsforeningen, som arrangerer, men vi i bestyrelsen hjælper til med de praktiske ting.

Tilbage til Mindelundsvej 88.

Vi har været i dialog med kommunen i forbindelse med, at vi fra kommunens side fik tilbudt at overtage Kernehuset kvit og frit. Det har resulteret i, at vi har afholdt 5 møder og udvekslet adskillige mails med kommunen.

Men da vi selv skulle istandsætte huset og afholde samtlige udgifter i forbindelse med renovering og driften, så kunne vi ikke overskue projektet – hverken arbejdsmæssigt eller økonomisk. Prisen for renoveringen ville løbe op i mindst 0,5-1 million kroner. Og vi kunne ikke se, hvor vi skulle få alle de penge fra.

Men det gode er, at nu er vi i dialog med kommunen og har aftalt, at vi selv kigger efter egnede lokaler og de ligeledes henvender sig, hvis der byder sig noget, som de mener vi kan bruge.

Med disse ord er formandens beretning for i år slut.

Jeg vil dog allersidst lige takke bestyrelsen for deres kæmpe indsats, der bliver brugt mange timer ud over bestyrelsesmøderne bl.a. på planlægning af de mange ture, kontakt til kommunen, annoncørerne til bladet skal kontaktes, deles programmer og flyers ud, passes hjemmeside, laves regnskab osv.

 

1.000 tak til jer alle ildsjæle – skal vi ikke give bestyrelsen en hånd.

I er velkommen til at stille spørgsmål.

Skriv en kommentar

Filed under Nyheder

Der er lukket for kommentarer.