Formandens beretning 2021

Vi vil gerne takke for 2020 og håber på, at sidste del af 2021 bliver bedre. Dejligt endelig at kunne holde Generalforsamlingen.

Vi har heldigvis haft et godt samarbejde i bestyrelsen, selvom 2020 har været et underligt år (Foto: Pixabay)

I vores beretning vil jeg selvfølgelig fortælle, hvad der er sket i år 2020 fra vores gode borgerforening.,

Der har været holdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb. Jeg er så heldig, at få lov at aflægge beretningen da vi lige nu ikke har nogen formand i bestyrelsen. Susanne har valgt at træde ud af bestyrelsen og jeg blev spurgt om jeg kunne hjælpe til. Så tænkte jeg, det er da ok, så bliver det da i familien. Så det vil jeg forsøge at leve op til.

Vores første møde i år var den 3. februar 2020, hvor der blev lavet en status af vores økonomi.

Der blev planlagt generalforsamling med efterfølgende bowling og der var tilmeldt 63 personer.

På mødet den 9. marts 2020

fortalte Thorkil, at han ville deltage i møde angående ”fold dig ud”. 

Der kom også brev fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus angående restriktioner, som vi skulle forholde os til.

Vi fik også snakket om de ture, som året byder på. 

Møde den 12. maj 2020. 

Vi holder godt øje med økonomien, som Kurt har godt styr på.

Men vi har også problemer med nogle af turene, der har været nødsaget til at blive aflyst pga. corona. 

På dette møde blev vi også enige om at søge penge fra en pulje, der var blevet givet fra Odense Kommune til diverse foreninger.

Møde den 29. juni 2020

Vi snakker om, at der skal indhente tilbud til en tur til Nordisk Film.

Thorkil og John har været til møde med præsten, som ønsker et godt samarbejde med borgerforeningen og en opbakning til udvidelse af meninghedshuset.

Thorkild sender en skriftlig støtteerklæring til præsten, som også giver os muligheder for at afholde vores møder og andre aktiviteter i meninghedshuset. 

Vi vedtog også, at kontingentet for 2021 var gratis og fik fastlagt turene i 2021, som forventes at kunne gennemføres.

Møde den 14. september 2020

Vi er igen nødt til at aflyse en af vores ture på grund af corona. 

Så vi vil prøve at søge generationspagten om et tilskud til vores tur til Nordisk Film, da prisen på sådan en tur var lidt for høj. 

Møde 5. oktober

Endnu engang blev enmet om corona aktuelt, da aflysningerne af turene fortsætter.

Vores økonomi er dog meget stabil, da vi hverken har udgifter eller indtægter, så Kurt oplyser vores medlemmer, at 2021 bliver et kontigentfrit år. 

Vi tager også her en svær beslutning om at aflyse vores fantastiske juletur. 

Og så fik vi afslag fra generationspagten om tilskud til turen til Nordisk Film. Grunden var, at vi har for mange penge ”i kassen”. 

Møde 2. november

Vi blev her enige om, at Laila og Gerda skulle tage kontakt til alle vores fantastiske sponsorer, så vi kan få vores annoncer i bladet på plads.

Møde den 23. november

På dette møde kunne Laila og Gerda fortælle, at alle vores annoncer til 2021-bladet var på plads.

Turen til Nordisk Film er også på plads. John kontakter Carsten vognmand angående turen.

Vores økonomi er fortsat uændret grundet de manglende aktiviteter.

Møde den 8. december

Dette er årets sidste møde. 2020 har virkelig båret præg af coronavirus.

Dennis og Annelise Sidenius var med til dette møde som gæst.

Der blev snakket frem og tilbage om, hvor vi kunne afholde vores møder og diverse aktiviteter.

Generalforsamlingen 2021 har også været rykket flere gange pga. coronavirus.

Thorkil tager kontakt til Holte vine angående vores aften med vinsmagning.

På mødet siger Dennis ja til at overtage Susannes plads i bestyrelsen som formand, men det kan jo kun ske rigtigt på Generalforsamlingen 2021.

Det var lidt om bestyrelsens arbejde og hvad der er sket i 2020. Nu har jeg været med til alle møder i år – og kan kun sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og alt den hjemmebagte kage, som vi får til vores møder.

Dennis Karlsen

Formand Seden Borgerforening

Skriv en kommentar

Filed under Nyheder

Der er lukket for kommentarer.