Referat Generalforsamlingen 2021

Bestyrelsen i Seden Borgerforening har glædet sig til endelig at kunne gennemføre Generalforsamlingen.

Fremmødet til generalforsamlingen var i år præget af corona og og et par sidste-øjebliks sygemeldinger. Samlet endte det med, at 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som forløb i en god og rolig stemning.

Der bowles efter endt generalforsamling et af de tidligere år (Foto: Seden Borgerforening)

Efter generalforsamlingen var der spisning med efterfølgende bowling og minigolf, hvor der vanen tro blev kæmpet om pladserne.

Kære medlemmer

Bestyrelsen er glade for, at så mange medlemmer er mødt op efter de sidste omkring 18 måneders nedlukninger og restriktioner på grund af corona.

Vi håber, I vil støtte op og deltage i årets sidste arrangementer:

  • København – Nordisk Film den 25. september 2021
  • Vinsmagning med 3 retters menu den 28. oktober 2021
  • Juleturen den 27. november 2021

Konstitueret formand Dennis Karlsen byder velkommen.

  1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Claus Jespersen, som blev valgt.

  1. Formanden har ordet:

Konstitueret formand Dennis Karlsen fremlagde årsberetningen for 2020, som var præget af coronavirus.

Årsberetningen kan læses herunder.

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kasserer Kurt Larsen fremlagde det reviderede regnskab, som desuden var omdelt på tryk. Der var ét enkelt spørgsmål til regnskabet, der iøvrigt blev godkendt.

  1. Fastsættelse af årskontingent :

Bestyrelsens forslag er, at der igen fra 2022 opkræves 100 kr. pr. medlem om året med betaling pr. 1/2.

  1. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
Bestyrelsen fremlagde nogle ændringer til foreningensvedtægter, således Odense Kommune vil acceptere os
som en forening, hvor der er mulighed for at søge tilskud til arrangementer.
Ændringerne blev godkendt.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – konst. Dennis Karlsen – ønsker valg
Medlem Thorkil Nielsen – ønsker genvalg
Medlem Laila Nielsen – ønsker genvalg
Medlem Birthe Duvander – ønsker ikke genvalg

Valg af suppleanter:

suppleant Susanne Arvad – ønsker ikke genvalg

suppleant Annette Jespersen – ønsker ikke genvalg
De nye suppleanter blev: Jette Madsen og Annelise Sidenius Valg af revisor og -suppleant: Alice Nielsen og Elin Nielsen – begge ønsker genvalg.

Skriv en kommentar

Filed under Nyheder

Der er lukket for kommentarer.