Referat fra generalforsamlingen 2022

Du kan her læse referatet af generalforsamlingen i Seden Borgerforening, hvor vi holdt den i februar i 2022.

Generalforsamling i Seden Borgerforening

Hvornår: Torsdag den 10. februar 2022
Hvor: Bowl`n Fun, Grønløkkevej 3, 5000 Odense C

Formand Dennis Karlsen byder medlemmerne velkommen, hvor han takker for
medlemmernes opbakning og fremmøde til foreningens arrangementer.
Der var 60 tilmeldte, men der var et mindre frafald på grund af sygdom.

 1. Valg af dirigent :
  Bestyrelsen foreslår Klaus Jespersen – ingen modkandidat
 2. Formandens beretning :
  Formand Dennis Karlsen fremlægger sin årsberetning, som kan
  læses som vedhæftet link.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab :
  Kasserer Kurt Larsen fremlægger det reviderede regnskab, som
  var omdelt på tryk til medlemmerne.
  Medlemmerne godkendte regnskabet uden spørgsmål.
 4. Fastsættelse af årskontingent :
  Bestyrelsen foreslår 100 kr. pr. medlem pr. år (uændret)
  Dette accepteres af medlemmerne.
 5. Behandling af indkomne forslag :
  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelse :
  På valg er :
  Kasserer : Kurt Larsen – genvalgt
  Best.medlem : John Crone Christensen – genvalgt
  Best.medlem : Gerda Paludan. – genvalgt
  Best.medlem : Dorthe Birkeslund – genvalgt
  Suppleant : Anne-Lise Sidenius. – genvalgt
  suppleant : Jette Madsen – genvalgt
  Revisor : Alice Nielsen – genvalgt
  Revisorsuppleant : Elin Nielsen – genvalgt

Efter generalforsamlingen var der spisning og efterfølgende bowling/minigolf. Der blev kæmpet til sidste minut.

Alt i alt en rigtig god aften med meget flot fremmøde.

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Der er lukket for kommentarer.