Referat fra Generalforsamling i Seden Borgerforening 2023

Seden Borgerforening har netop afholdt den årlige generalforsamling. Du kan læse referatet her.

Bowling (Foto: Pixabay.com)
Bowling (Foto: Pixabay.com)

Der har netop været afholdt den årlige generalforsamling i Seden Borgerforening.

Foreningen afholder altid i forbindelse med generalforsamlingen spisning og hygge, hvor vi får lækker mad og bowler.

Generalforsamling i Seden Borgerforening

Torsdag den 9. februar 2023

Dagsorden:

  1. valg af dirigent                        : Bestyrelsen foreslår Claus Jespersen

Der er ikke andre forslag til dirigentposten, så Claus Jespersen vælges.

  • Formandens beretning:

Formand Dennis Karlsen gennemgår året 2022 og takker sponsorer, bestyrelse og medlemmer mange gange for opbakningen i det forgangne år.

  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Kurt Larsen fremlægger det reviderede regnskab, som også er delt rundt på skrift til medlemmerne. 

Der er nogle få spørgsmål til regnskabet. Det er specielt diverse posten, der spørges ind til.
Regnskabet viser et underskud i 2022 på 10.617,65 kr.

  • Fastlæggelse af årskontingentet

Medlemmerne ønsker prisen på kontigentet sat op, så et eventuelt underskud ikke bliver så stort som i 2022. 

Da rigtigt mange medlemmer betaler med MobilePay, mister foreningen 0,75 kroner pr. indbetaling.

Dertil kommer en månedlig udgift på 49 kroner til banken for denne service. Derfor foreslås en forhøjelse af kontingentet, så det i stedet bliver 150 kroner per person om året. 

Dette vedtages og træder i kraft fra 2024. 

  • Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogle forslag!

  • Valg af bestyrelse

På valg er:

Formand         : Dennis Karlsen (ønsker genvalg)

Medlem          : Thorkil Nielsen (ønsker genvalg)

Medlem          : Laila Nielsen (ønsker genvalg)

Medlem          : Anette Ramsland (ønsker genvalg)

Der var ingen modkandidater og derfor genvalg til alle opstillede.

  • Valg af suppleanter

På valg er:

Suppleant        : Anne Lise Sidenius (ønsker genvalg)

Suppleant        : Jette Madsen (ønsker ikke genvalg)

På valg : Karin Christensen

Karin er ikke til stede til generalforsamlingen på grund af sygdom. 

Der er ingen modkandidater, derfor vælges Anne Lise Sidenius igen, samt Karin Christensen vælges til suppleant.

  • Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor            : Alice Nielsen (ønsker genvalg)

Suppleant        : Elin Nielsen (ønsker genvalg)

Der er ingen modkandidater, så begge genvælges.

Dorthe Birkeslund                                           Dennis Karlsen

(Sekretær)                                           (Formand)

                        Claus Jespersen 

                        (Dirigent)

Advertisement

Skriv en kommentar

Filed under Nyheder

Der er lukket for kommentarer.